Prezentare Proiect


Proiectul „SOLUTII PENTRU ECONOMIA DE ASTAZI” este finanţat prin FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, inclus în Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul major de intervenţie 5.1 „Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare” si este implementat de către şase parteneri din Braşov.
Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 2,129,885.00 lei.

Pregătirea activităţilor din cadrul proiectului au început din luna noiembrie 2010 urmand ca proiectul sa se deruleze pe o perioada de doi ani.

Promotorii proiectului şi-au propus formarea profesionala a cel putin 180 de persoane din grupul tinta in domenii precum: contabilitate, utilizarea calculatorului, management de proiect, utilizarea sistemelor informatice de tip ERP si atragerea pe piaţa muncii a unui număr de cel putin 50 persoane dintre participanţii la acţiunile de îmbunătăţire a capacităţii de ocupare, prin oferirea unor programe integrate în scopul dezvoltării spiritului antreprenorial şi pentru începerea unor activităţi independente.

Proiectul are în vedere şi furnizarea unor servicii de mediere între persoanele din grupul ţintă şi angajatori, prin intermediul unui site (bursă de locuri de muncă on-line) care să faciliteze procesul de ocupare pe piaţa muncii pentru cel puţin 500 de persoane.
Grupul tinta si obiectivele proiectului:


Proiectul se adreseaza persoanelor cu o situaţie dificilă pe piaţa muncii din Regiunea Centru (judeţele: Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Mureş, Sibiu) incluzand:

 • Persoane în căutarea unui loc de muncă
 • Persoane inactive
 • Şomeri (cu vârsta între 25- 45 ani)
 • Şomeri de lungă durată
 • Şomeri peste 45 ani
 • Şomeri tineri (cu vârsta între 16 – 24 ani)
 • Şomeri de lungă durată tineri

Obiectivul general


Creşterea şi diversificarea competenţelor profesionale ale persoanelor din regiunea Centru cu o situaţie dificilă pe piaţa muncii, în vederea adaptării calificărilor la nevoile pieţei muncii, inclusiv prin dezvoltarea spiritului antreprenorial, pentru a facilita reintegrarea acestora pe piaţa muncii.Obiective specifice:


Îmbunătăţirea capacităţii de ocupare a persoanelor ce fac parte din grupul ţintă, prin:

 • curs de perfecţionare manager de proiect în vederea creşterii şi diversificării competenţelor profesionale pentru 60 de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, care au potenţial de a dezvolta o afacere proprie.;
 • cursuri de specializare în utilizarea sistemelor informatice de tip ERP pentru 60 de pers.;
 • cursuri de iniţiere în utilizarea calculatorului pentru 60 persoane.;
 • consultanţă gratuită managerială privind demararea unei afaceri pentru cel puţin 120 de persoane din cadrul grupului ţintă (dintre aceştia 60 au fost menţionaţi anterior, ei urmând şi cursul de perfecţionare manager de proiect).;
 • furnizarea unor servicii de mediere între persoanele din grupul ţintă şi angajatori, prin intermediul unui site (bursă de locuri de muncă on-line) care să faciliteze procesul de ocupare pe piaţa muncii pentru cel puţin 500 de persoane.

Atragerea pe piaţa muncii a unui număr de cel putin 50 persoane dintre participanţii la acţiunile de îmbunătăţire a capacităţii de ocupare, prin oferirea unor programe integrate în scopul dezvoltării spiritului antreprenorial pentru începerea unor activităţi independente, astfel:

 • consultanţă juridică privind procedurile de înfiinţare a unei firme pentru cel puţin 50 pers. care demarează o afacere (SRL,PFA,II,IFetc.) ;
 • consultanţă şi asistenţă care include servicii de marketing (realizarea planurilor de marketing, planurilor de afaceri), metode şi tehnici eficiente de management, modalităţi de accesare a fondurilor pentru cel puţin 50 pers.;
 • acordarea de asistenţă prin punerea la dispoziţie gratuit, pe o perioadă de un an de zile a unui produs software de contabilitate şi management ce poate fi utilizat prin intermediul internetului pentru cel puţin 50 pers. care înfiinţează firme;
 • realizarea de site-uri şi găzduirea acestora gratuit timp de un an de zile pentru cel puţin 20 pers.;
 • acordarea de asistenţă şi consiliere privind realizarea managementului financiar-contabil pe o perioadă de un an de zile pentru cel puţin 25 pers.Persoane aflate în căutarea unui loc de muncă (conform art. 5 al. III din Legea nr. 76 / 2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările si completările ulterioare: persoana care face demersuri pentru a-si găsi un loc de muncă, prin mijloace proprii sau prin înregistrare la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază teritorială îsi are domiciliul sau, după caz, resedinţa ori la alt furnizor de servicii de ocupare, acreditat în condiţiile legii;
În această categorie nu pot fi incluse persoane care au statutul de angajaţi sau manageri, cu excepţia acelor angajaţi care se află în proces de disponibilizare în conformitate cu prevederile legale în vigoare!

Persoane inactive (de exemplu persoanele în vârstă de peste 16 ani care în momentul înregistrării desfăsoară numai activităţi casnice (prepararea hranei, menţinerea curăţeniei, îngrijirea si educarea copiilor) în gospodăria proprie sau a unei rude (de exemplu: soţiile casnice sau părinţii care nu sunt pensionari si fac menajul în gospodăria copiilor sau îngrijesc nepoţii), neavând o sursă de venit proprie);
Atenţie! Din această categorie nu sunt eligibili elevii şi studenţii!

Şomeri (conform Legii nr. 76 / 2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările si completările ulterioare: persoana care îndeplineste cumulativ următoarele condiţii:
a) este în căutarea unui loc de muncă de la vârsta de minimum 16 ani si până la îndeplinirea condiţiilor de pensionare;
b) starea de sănătate si capacităţile fizice si psihice o fac aptă pentru prestarea unei munci;
c) nu are loc de muncă, nu realizează venituri sau realizează, din activităţi autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru somaj si stimulării ocupării forţei de muncă, în vigoare;
d) este disponibilă să înceapă lucrul în perioada imediat următoare, dacă s-ar găsi un loc de muncă).

Şomeri de lungă durată adulţi - şomeri, 25-64 ani, după o perioadă de peste 12 luni de la intrarea în şomaj.

Şomeri de lungă durată tineri - tineri şomeri, 16-24 ani, după şase luni de la intrarea în şomaj.
Pentru orice întrebări, un reprezentant al partenerului principal S.C. ENNA CHER S.R.L. Braşov, vă stă la dispoziţie la telefon: 0368 – 401 604, fax 0368 – 401 605 sau e-mail: office@enna.ro