Echipa de implementare a proiectului


TECAU ALINA - MANAGER DE PROIECT

Lector universitar doctor, cu o bogata experienta stiintifica si publicistica la nivel intern si international concretizata prin carti aparute în edituri de prestigiu, 21 de lucrari stiintifice si participari la sesiuni de comunicari stiintifice interne si internationale, membru în contracte de cercetare stiintifica.

Responsabilitatile managerului de proiect sunt: configurarea obiectivelor-stabilirea obiectivelor si a directiilor generale de actiune, clarificarea problemelor, gestionarea resurselor, configurarea rolurilor si a structurilor acestora în cadrul echipei, stabilirea unei comunicatii bune între cei care contribuie la desfasurarea proiectului, vizualizarea imaginii de ansamblu, etc.

GRIGOROIU MONICA - MANAGER FINANCIAR

Este de formatie economist, cu experienta în gestionarea financiar contabila a activitatilor de peste 5 ani. Responsabilitati: managementul costurilor proiectului, estimarea costurilor, bugetarea efectiva, activitati specifice gestiunii resurselor financiare de proiect (bugete); realizarea procedurilor de raportari financiare, urmarirea cheltuielilor, etc.

IVANOV SERGIU - CONSILIER JURIDIC

Membru al unei asociatii profesionale a consilierilor juridici, cu statut de consilier juridic definitiv obtinut prin diploma de definitivat, cu o bogata experienta profesionala si cunostinte temeinice de drept civil, drept comercial, dreptul muncii si în domeniul achizitiilor publice. Responsabilitati: organizarea de licitatii în vederea achizitiei de echipamente, supravegherea achizitiei de echipamente, supervizarea contractelor încheiate, colaborarea pe teme juridice cu diversele institutii implicate, solutionarea eventualelor litigii aparute, acordarea de consultanta juridica.

TRIPON RAZVAN - MANAGER PRODUS 1

Economist, cu o experienţă de peste 10 ani, membru în cadrul echipei de implementare a cel puţin două proiecte cu finanţare europeană.

Responsabilităţi: stabilirea planului de instruire şi şcolarizare, clarificarea problemelor specifice, gestionarea resurselor, acoperirea programei de instruire, stabilirea unei comunicaţii bune, gestionarea timpului şi a celorlalte resurse, managementul resurselor umane.

MUNTEAN NICOLAE - MANAGER PRODUS 2

Este de formaţie inginer de sistem şi informatician, cu experienţă în domeniu de peste 20 de ani. Experienţa în managementul proiectelor este dobândită prin participarea ca: manager de proiect în cadrul a cel puţin trei proiecte derulate la nivel naţional cu finanţare europeană.

Responsabilităţi: Asigurarea managementului echipei de experţi responsabilă cu buna funcţionare a sistemului informatic on-line de tip ERP oferit., organizarea şi urmărirea bazei tehnice, actualizarea aplicaţiei informatice în funcţie de eventualele modificări legislative, supervizarea echipamentelor informatice şi a componentelor software.

APETREA IONUT - ADJUNCTUL MANAGER PRODUS 2

Este economist, având o experienţă bogată, de peste 10 ani, la care se adaugă participarea la un proiect în calitate de manager.

Responsabilităţi: sprijină managerul de produs 2 în realizarea responsabilităţilor, şi organizează activitatea de acordare a asistenţei în utilizarea sistemului ERP.

TECAU DAN - MANAGER PRODUS 3

Este de pregătire economist, specializat în informatică economică, având bogată experienţă, de peste 10 ani. Şef de proiect pentru cel puţin două proiecte implementate la nivel naţional şi manager în cadrul altor proiecte.

Responsabilităţi: Efectuarea analizei pentru proiectarea părţii software necesară realizării site-ului de bursă a locurilor de muncă on-line, asigură întreţinerea şi funcţionarea permanentă a serverului ce găzduiește site-ul, supervizează activitatea desfăşurată de experţi.

APREOTESEI DAN - ASCONT - MANAGER PRODUS 4

Este de formatie economist, specializarea contabilitate si informatica de gestiune, membru al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România, membru al Camerei Auditorilor din România.

Responsabilitati: organizarea activitatii în cadrul biroului de consultanta în domeniul managementului financiar - contabil, acordarea de consultanta, supervizarea activitatilor desfasurate în cadrul acestei activitati.

ROGOZ ADRIAN - - MANAGER PRODUS 5

Are o experienţă bogată în acest domeniu, fiind implicat şi în alte proiecte.

Responsabilităţi: coordonarea activităţilor de identificare a persoanelor din grupul ţintă care au potenţial şi acordarea de consultanţă privind înfiinţarea firmei şi demararea unei afaceri; supervizarea activităţilor desfăşurate de experţi.
Conţinutul acestui site nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului RomânieiIn atenția beneficiarilor: Informare Date Personale